بازگشت یا تعویض کالا

بازگشت یا تعویض کالا

شما می توانید کالای خریداری شده را (درصورت باز نکردن پوشش دور بسته بندی خود محصول) و عدم مخدوش کردن برچسب اصالت کالا تا ۷ روز پس از دریافت کالا با انجام مراحل بازگشت کالا مرجوع نمایید.

سایر شرایط: به دلیل مقررات بهداشت بعد از باز کردن در پوش یا پلاستیک کالا امکان انصراف از خرید و بازگشت کالا به دلایل سلیقه ای وجود ندارد. کالا تنها در صورتی که در فرآیند ارسال خراب شده یا مشکلی داشته باشد تا 7 روز بعد از تحویل، باز پس گرفته شده و پس از بررسی و احراز مشکل وجه پرداختی عودت داده میشود می شود.